Lue jäsenlehti 1/2019

Yhteystiedot

Elatusvelvollisten Liitto ry

Karvaamokuja 4, 5 krs. | 00380 Helsinki |
Neuvontapuhelin +358 50 514 68 96 Hallintopuhelin +358 50 5720 827 toiminnanjohtaja@elatusvelvolliset.fi

 

Keskisuomalainen (16.6.): "Elatuskiistojen määrä on yli tuplaantunut 2000-luvun aikana – kaivattu elatuslain uudistus ei mahtunut uuteen hallitusohjelmaan"

Keskisuomalaisen jutussa "Elatuskiistojen määrä on yli tuplaantunut 2000-luvun aikana – kaivattu elatuslain uudistus ei mahtunut uuteen hallitusohjelmaan" (16.6.) haastateltiin Elatusvelvollisten Liiton puheenjohtajaa Ahti Hurmalaista.

Lapsen elatusta koskevat oikeudenkäynnit ovat lisääntyneet Suomessa merkittävästi. 2000-luvun alussa elatusriitoja ratkaistiin runsaat 2 000, kun taas vuonna 2018 tapausten määrä oli jo lähes 5 000. Syynä lukujen räjähdysmäiseen kasvuun on Hurmalaisen mukaan liian yksityiskohtainen elatusapuohje, joka sisältää useita perusteluja elatusavun muuttamiseksi ja korottamiseksi.

Isänpäivästä virallinen liputuspäivä

Elatusvelvollisten Liitto ry ja muutkin tahot ovat vaatinet isänpäivän liputusta ja sen myötä samanarvoista kohtelua kummallekin vanhemmalle liputuspäivän osalta.

 

Nyt vihdoin viimein valtioneuvosto hyväksyi 14.3.2019 liputusasetukseen muutoksen, joka teki isänpäivästä virallisen liputuspäivän. Isänpäivää vietetään joka marraskuun 2. sunnuntaina. Tänä vuonna se on 10.11.

 

Aikaisemmin isänpäivä oli vain vakiintuneiden tapojen mukaisesti kalenteriin merkitty liputuspäivä. Virallinen liputuspäivän asema samansisältöisenä kuin äitienpäivän liputus siltä kuitenkin puuttui. Perusteluina päättäjät ja poliitikot väittivät totuudenvastaisesti sen tuovan lisää byrokratiaa.

 

Isänpäivän asemaa liputuspäivänä on pidetty vähäisempänä kuin äitienpäivän (12.5 eli toukokuun 2. sunnuntai), joka on ja on ollut virallinen liputuspäivä jo pitkään. Näin liputuskäytäntöjen ero on poistunut.

 

Liputusasetusta on muutettu vain kerran aikaisemmin. Vuonna 1996 asetukseen päivitettiin uudet vaalipiirit. Tämä on tältäkin osin historiallinen päätös ja muutos.

 

On hienoa ja tasa-arvoista kun isät ja äidit ovat vihdoinkin tasa-arvoisessa asemassa ja samalla viivalla liputuksen osalta. Paljon on kuitenkin vielä tehtävää, että saadaan molemmat vanhemmat tasa-arvoiseen asemaan muissakin lapsiin ja perheisiin liittyvissä asioissa.

 

Nostakaamme kaikki isät ja äidit liput salkoon äitienpäivänä 12.5 ja isänpäivänä 10.11.

 

ONNEA KAIKILLE ÄIDEILLE JO ETUKÄTEEN 12.5. JOHDOSTA!

 

Keväisin terveisin

ELATUSVELVOLLISTEN LIITTO RY

 

Ahti Hurmalainen

Puheenjohtaja

 

 

Vuokranantajan vastuu

ASUNTOSIJOITTAMINEN JA VUOKRAAMISEN UHKATEKIJÄT!

Vakuutusyhtiöt kehottavat vuokranantajia aina velvoittamaan vuokralaisiaan ottamaan kotivakuutuksen, mutta sen valvominen onkin sitten toinen juttu. Vuokranantajan kannattaakin vakuuttaa itse huoneiston kiinteä sekä asunnossa oleva oma vuokranantajan omaisuus.

Vuokralaisen oma kotivakuutus kattaa hänen irtaimistonsa.  Yleisesti ottaen vuokranantajat eivät ole tietoisia siitä, ettei vuokralaista voida velvoittaa käyttämään omaa vakuutustaan vuokranantajan irtaimiston vahinkojen korvaukseen, vaikka vahinko olisikin vuokralaisen aiheuttama.

Tahallinen vahingonteko on nykyisin yleistynyt ja niitä vakuutukset eivät yleensä korvaa. Vakuutusyhtiöissä tällaisia tapauksia tulee vastaan enenevässä määrin. Vuokralaisen aiheuttama täystuho on vuokranantajan suurin riski, koska ne usein jäävät omistajan eli vuokranantajan vastuulle. Jotkin vakuutusyhtiöt ovat alkaneet tarjoamaan vakuutusturvaa myös tahallisille vahingoille.

Monet vuokranantajat eivät tiedä, että kotivakuutus ei korvaa sijoitusasunnosta riidoista johtuvia asiamiesten palkkioita ja oikeudenkäyntikuluja. Näihin voi varautua ottamalla sijoitusasunnolle oma oikeusturvavakuutus.

Joten putkiremontit eivät ole se ainoa asuntosijoittajan riski, vaan muitakin löytyy. Korostetusti voidaan sanoa, että asuntosijoittajan suurimmat riskit ovat nykyisin; tahallinen vahingonteko, putkiremontit ja muut korjaukset, yhtiövastikkeen rajut korotukset, korkotason nousu ja asunnon hinnan lasku. Tällöin pankki saattaa velvoittaa toimittamaan lisää vakuuksia.

Kesäisin terveisin

ELATUSVELVOLLISTEN LIITTO RY

Ahti Hurmalainen

Puheenjohtaja

 

Polyamorinen suhde

POLYAMORINEN SUHDE – MAAILMA MUUTTUU, TOIVOTTAVASTI ME EI !

Tai ainakin sellainen mielikuva ja toivomus tulee ainakin minulle mieleen, kun lukee mediasta erilaisista ei kovin konservatiivisista perhemalleista ja yhteiselämän eri variaatioista. Kaikille on varmaa tuttuja erilaiset sateenkaariperheet, samaa sukupuolta olevien suhteet, monikko perheet jne.

Kuinka moni tietää mikä on Polyamorinen suhde? Sana muodostuu kreikan kielen sanasta poly tarkoittaen useaa ja latinan kielen sanasta amor (rakkauden julmala Amor), joka merkitsee rakkautta.  Polyamorisen suhteen kumppaneita ja osapuolia on useita ja osapuolilla voi olla useita useampia yhtäaikaisia suhteita. Tavoitteena on romanttisten ihmissuhteiden muodostaminen. Kyse on vastuullisesta monisuhteisuudesta ja suhteista on sovittu osapuolten kesken. Osapuolet ovat suhteessa toisiinsa tasa – arvoisia.  Kyse ei ole siis sala-, tai rakastajatar suhteesta, kuten julkisuudessa usein tuodaan esille eron syinä.

Polyamorinen suhde eroaa avoimesta suhteessa kumppaneiden lukumäärän perusteella. Niitä voi olla useita ja tavoitteena on romanttisten suhteiden muodostaminen. Kun puhutaan avoimesta suhteesta tarkoitetaan, että kumppanille on annettu lupa etsiä seksiseuraa, mutta uuteen seksikumppaniin ei ole lupa ihastua tai rakastua.

En koe omaavani taipumuksia ko. suhteisiin ja ihmettelenkin, ettei kuinka voimakkaasti tulevat mustasukkaisuus, toisen omistaminen, lasten huomioiminen ja monet muut perinteisen parisuhteen normit. Monissa uskonnoissa on moniavioisuus yleisenä periaatteena. Meillä Suomessa moniavioisuus kariutuu viimeistään taloudellisiin seikkoihin, vaikka ei olisi lainsäädäntöäkään sitä estämässä. Meillä Suomessa vallitsee tasa-arvo ja progressiivisestä verotuksesta, naisten työssäkäynnistä ja monesta muusta tekijästä johtuen molemmat sukupuolet ovat tasa-arvoisia  ja velvollisia osallistumaan perheen elatukseen. Mikä sitten on perhe polyamorisessa suhteessa ja kuinka monta ” kamelia ” pitää tarjota uudesta suhteesta ?

Henkilökohtaisesti toivon, että näiden marginaaliryhmien korostaminen ja resurssoinnin kohdistaminen näihin marginaaliryhmiin suurempana mitä heidän osuutensa kansalaisista on tulisi rajoittaa. Minulle ja monille lapsialan järjestöille tavallinen perhe ongelmineen on se mihin pitää satsata. Mielestäni nyt on menty tasa-arvon nimissä jo liian pitkälle, kun julkisuudessa puhutaan koko ajan marginaaliryhmistä ja unohdetaan tavalliset kahden samaa sukupuolta olevat perheet lapsineen. Minulla ei ole mitään näitä marginaaliryhmiä vastaan, mutta tärkeintä on kuitenkin saada perinteiset perhearvot kunniaan ja siellä olevat ongelmat hoidettua.

Täytyy miettiä myös lasten tilannetta marginaaliryhmien perheissä ja hyväksyvätkö lapset ja  heidän kaverinsa tämän usein harvinaisen tilanteen.

Kesäisin terveisin

ELATUSVELVOLLISTEN LIITTO RY

Ahti Hurmalainen

Puheenjohtaja

 

Tulojen vaikutus opintotukeen ja toimeentulotukeen

Opiskelija voi saada Kelalta opintorahaa, opintolainaa, opintotuen asumislisää ja yleistä asumistukea !

Hakijan omaisuus ei vaikuta opintotukeen, mutta omaisuuden tuotto vaikuttaa. Voit omistaa arvopapereita, kiinteistöjä jne. kuinka paljon vain, mutta ainoastaan osinkotuotto ja vuokrattuotto vaikuttaa opintotukeen. Vuositulo sisältäen opiskelijan vuodessa saamat kaikki tulot mukaan lukien ansio,- ja pääomatulot vaikuttavat opintotukeen.  Kaikki voitolliset kaupat lisäävät tuloja ja tappioita ei vähennetä opintotuen valvonnassa.

ASUMISTUKI

Yleisen asumistuen saajan varallisuus ei vaikuta asumistukeen.Osinko ,- ja korkotuotot huomioidaan 10,00 €/kk ylittävän määrän osalta. Yksittäiset luovutusvoitot eivät vaikuta asumistukeen. Jos arvopaperikauppa on ammattimaista niin ja jatkuvaa vaikuttaa se asumistukeen.

TOIMEENTULOTUKI

Toimeentulotuki on viimesijainen tuki ja siihen vaikuttaa lähes kaikki tulot. Tuen saajan on realisoitava ja muutettava rahaksi, ennen kuin saa toimeentulotukea. Kaikki helposti realisoitava on muutettava rahaksi. Toimeentuloa turvaavaa omaisuutta ei tarvitse realisoida (auto, työvälineet). Pääomatulot vaikuttavat nettomääräisesti.

Terveisin

Helsingin seudun elatusvelvolliset ry

Ahti Hurmalainen

Puheenjohtaja