Yhteystiedot

Elatusvelvollisten Liitto ry

Karvaamokuja 4, 5 krs. | 00380 Helsinki |
Neuvontapuhelin +358 50 514 68 96 Hallintopuhelin +358 50 5720 827 toiminnanjohtaja@elatusvelvolliset.fi

 

Tapaamisoikeus

Hyvän ja toimivan tapaamissopimuksen laadinnan pääperiaatteet

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 2§ mukaisesti ”tapaamisoikeuden tarkoituksena on turvata lapselle oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu.

Lapsen vanhempien tulee keskinäisessä yhteisymmärryksessä ja pitäen silmällä ennen kaikkea lapsen etua pyrkiä siihen, että tapaamisoikeuden tarkoitus toteutuu 1§:ssä säädettyjen periaatteiden mukaisesti”.

Tapaamissopimuksen on oltava sosiaalitoimen tai oikeusistuimen vahvistama ollakseen täytäntöönpanokelpoinen ja turvatakseen lapsen oikeudet kumpaankin vanhempaansa.

Lisäksi tapaamissopimuksen tulee olla täsmällinen, ajallisesti tarkka ja toteuttamiskelpoinen kummankin vanhemman osalta ja huomioiden vielä lapsen erityispiirteet.

Täytäntöönpanolain 2§ mukaisesti ”jos lapsi on täyttänyt 12 vuotta, täytäntöönpanoon ei saa ryhtyä vastoin lapsen tahtoa. Täytäntöönpanoon ei myöskään saa ryhtyä vastoin 12 vuotta nuoremman lapsen tahtoa, jos lapsi on niin kehittynyt, että hänen tahtoonsa voidaan kiinnittää huomiota”.

Tapaamissopimus on nimenomaan lapsen oikeus.

Huoltomuodolla ei ole mitään tekemistä tapaamissopimuksen laajuuden kanssa, vaan tapaamissopimus voi olla erittäin laaja vaikka lapsen huolto olisi uskottu yksin lähihuoltajalle. Tapaaamisia vahvistettaessa ei lapsen iällä ole olennaisen rajoittavaa merkitystä, mikäli lapsi ei ole rintaruokinnassa. Ei ole tutkimuksin osoitettu, että nuoren lapsen paikka olisi enemmän äidin luona.

Luonnollisesti tapaamissopimus perustuu asianosaisten henkilökohtaiseen tilanteeseen ja mahdollisuuksiin tavata ja pitää lasta luonaan.

Elatusapusopimus sitoo - tiedäthän velvollisuutesi ja oikeutesi?

Tieto ei ole luulon väärti. Ennakoimalla tiedät, mihin sitoudut: mitä sopimus kattaa 10 vuoden päästä ja miten se joustaa elämäntilanteiden mukaan. Ota asioista selvää. Sopimusta on jatkossa vaikeaa muuttaa.

1. Muista, että teet sopimuksen jopa 18 vuodeksi eteenpäin. Mieti esimerkiksi, onko  tapaamisasiat tai elatusmaksu kohtuullinen. Mitä tapahtuu, jos tulosi tippuvat tai jäät työttömäksi? Maksun alentaminen on usein pitkä ja kallis prosessi oikeudessa. Tee ensin määräaikainen sopimus.

2. Lasten hoidon osalta yhteishuoltajuus on hyvä ratkaisu. Älä hyväksy yksinhuoltajuutta kuin vain poikkeustapauksessa ja silloinkin erityisperustein.

3. Täytäntöönpanolain mukaan 12-vuotiaan oman tahdon vastaista tointa ei saa tehdä liittyen tapaamisiin ja asumiseen. Eli 12 vuotias päättää itse asumisesta ja tapaamisista ja lain mukaan lapsia on kuunneltava ja heidän kehitysasteensa mukaisesti huomioitava heidän tahtonsa.

4. Elatusmaksua määritellessä huomioi, että tapaamisista voi syntyä kuluja, jos lapset asuvat kauempana toisesta vanhemmasta, miten matkakulut otetaan huomioon. Hyvä sopimus on, että molemmat vanhemmat osallistuvat matkakuluihin puoliksi.

5. Elatusavut ovat heti vahvistamisen jälkeen perimiskelpoisia ja millään vanhempien välisillä suullisilla tai kirjallisilla sopimuksilla ei ole mitään merkitystä,  mikäli niitä ei ole vahvistettu kunnan sosiaalitoimessa tai käräjäoikeudessa.

6. Lapsen oikeuksiin kuuluu tavata molempia vanhempia. Älä hyväksy perusteettomia rajoituksia tapaamisiin. Valvotut ja rajoitetut tapaamiset ovat vain ääritapauksia varten.

7.Sopimusta ei tarvitse allekirjoitaa heti lastenvalvojan luona. Ota mielummin ehdotus mukaasi, etsi tietoa tai soita vaikka Elatusvelvollisten liittoon tarkentaaksesi sopimussisältöä.

8. Sopimusta on jälkikäteen lähes mahdoton purkaa.

Mallisopimus

Etävanhemmalla on oikeus tavata ja pitää lasta luonaan vähintäänkin seuraavasti:

Viikonlopputapaamiset

Parillisina viikonloppuina perjantai-illasta klo 17.00 sunnuntai-iltaan klo 19.00.

Arkitapaamiset

Parittomien viikkojen tiistai-illasta seuraavaan aamuun. Etävanhempi noutaa lapsen päiväkodista ja palauttaa seuraavana aamuna päiväkotiin. Jatkossa, kun lapsi aloittaa koulun niin lapsi tulee suoraan koulusta etävanhemman luo ja menee seuraavana aamuna suoraan kouluun.

Vuosilomat
Talvella 1 vk ja syksyllä 1 vk koulun alkuun asti. Etävanhempi ilmoittaa ajankohdat vähintään 1 kk ennen loma-ajankohtaa. Koulun alettua talvi,- ja syyslomat vuorovuosin, siten että talvella 1 viikko koulun talviloman ajankohtana isällä parittomina vuosina ja koulujen syyslomien ajankohtana etävanhemman parillisina vuosina.

Kesällä 4 viikkoa yhdessä tai kahdessa jaksossa etävanhemman luona. Ilmoitettava 30.04. mennessä.

Juhlapyhät vuorovuosin

Pääsiäisenä kiirastorstaista klo 16.00 2. pääsiäispäivään klo 19.00 alkaen etävanhemmalla 2004 (parilliset)

vapunaatosta klo 16.00 vapunpäivään klo 19.00 alkaen lähivanhemmalla  2004 (parilliset).

juhannusaatosta klo 16.00 juhannuspäivän jälkeiseen sunnuntaihin klo 19.00 alkaen 2004 etävanhemmalla (parilliset)

joulun aatonaatosta klo 16.00 Tapaninpäivän iltaan klo 19.00 alkaen 2004 lähivanhemmalla (parilliset)

uudenvuoden aatonaatosta klo 16.00 2.uudenvuodenpäivään klo 19.00 alkaen 2004 etävanhemmalla (parilliset).

Äitienpäivänä etä/lähivanhemman luona ja isänpäivänä etä/lähivanhemman luona koko viikonlopun tapaamisen puitteissa alkaen perjantaista klo 17.00 ja päättyen sunnuntaihin klo 19.00. Mahdollista viikonlopun menetystä ei korvata.

Muuta huomioitavaa

Jos lapsi sairastuu tapaamisella niin tapaava vanhempi hoitaa lapsen terveeksi. Pienet sairaudet (flunssa jne.) eivät ole tapaamisten este.

Tapaamissopimusta vahvistettaessa tai sovittaessa lapsen iällä ei ole ainakaan rajoittavaa merkitystä. Varsinkin kun tutkimustulokset eivät puolla tietyn ikäisten lasten tapaamisten rajoittamista.

Mikäli vanhemmat asuvat lähekkäin ei ole mitään estettä sille, että lapset tapaavat muualla asuvaa vanhempaansa vuoroviikon (vrt De vuxna skillsmässobarn berättar).

Lomaviikko käsittää 7 vuorokautta.

Matkakustannukset: Vanhemmat vastaavat puoliksi lapsen kustannuksista tapaamisiin ja pois.