Yhteystiedot

Elatusvelvollisten Liitto ry

Karvaamokuja 4, 5 krs. | 00380 Helsinki |
Neuvontapuhelin +358 50 514 68 96 Hallintopuhelin +358 50 5720 827 toiminnanjohtaja@elatusvelvolliset.fi

 

Päiväkodit ja etäisät

Björn, Iina & Oivo, Terttu. Päivähoidon työntekijöiden kokemuksia vuorovaikutuksesta etä-isien kanssa.

Päiväkotien henkilöstön mielipiteitä tutkittu

Elatusvelvollisten Liitto tekee yhteistyötä Diak-ammattikorkeakoulun kanssa. Diakin opiskelijat Iina Björn ja Terttu Oivo saivat syksyllä 2017 valmiiksi opinnäytetyönsä, joka käsittelee etäisien ja päiväkotien henkilöstön välistä vuorovaikutusta.

Lue koko teksti

Elatusvelvollisten Liitto onnittelee tekijöitä!

 

” Läheisten päivä” ei ole sama kuin isänpäivä!

Helsingin sanomien kirjoitus 03.11.2017 liittyen Helsinkiläisten päiväkotien ottamaan käytäntöön isänpäivän korvaamisesta ”läheisten päivällä” kuvaa suoraan isien eriarvoista kohtelua niin julkisuudessa kuin viranomaistahoilla. Kuka ja mikä tämä läheinen sitten on, jota juhlitaan isien sijasta? Se voi olla vaikka hyvä kaveri tai uusperheen isäpuoli.

Unohtamalla ja huomioimatta isää päiväkodissa ei ainakaan edesauteta lasten ja toisen muualla asuvan vanhemman välistä suhdetta.  Voi olla, että lapsen isä on menehtynyt, ulkomailla, estynyt tulemaan päiväkotiin isänpäivänä tai sitten äiti lähivanhempana on toiminnallaan estänyt tapaamiset isän ja lasten välillä.  Se että isä on estynyt menemään päiväkotiin isänpäivänä ei saa vähentää isän arvostusta lapsen silmissä, vaikka toinen vanhempi ja päiväkodin henkilöstö näin tekeekin.

Tällä toiminnalla vaikutetaan suoraan lasten ja isien väliseen suhteeseen.Kun tulee äitienpäivä niin vietetäänkö tällöinkin ” läheisten päivää” äitienpäivän sijasta.Uskon, että ei!

Isänpäivän viettäminen ei estä eikä ole koskaan estänyt muiden lapsille läheisten ihmisten tulemista päiväkotiin isänpäivänä.  Vaikka lasten isä ei ole aina läsnä lasten elämässä on tärkeää korostaa myös viranomaisten taholta isän merkitystä lapsen elämälle eikä sulkea isää pois lapsen elämästä. Lapsella voi olla lämpimät ja hyvät muistot isästä tai äidistä. Ja sitä muistoa kunnioitetaan isän tai äitien päivänä.

Ihmettelen suuresti sitä, että yhä edelleen isät ovat toissijaisessa asemassa viranomaisten silmissä, vaikka on yleisesti hyväksytty isien tasaveroinen asema vaikka eron jälkeen.  Neuvolassa isältä voidaan kysyä; missä äiti on,  äitienpäivä on virallinen liputuspäivä, isänpäivän liputus on vakiintunut käytäntö jne.

Kumpikin vanhempi on lapselle tärkeä ja juhlistakaamme sitä myös asiaan kuuluvalla tavalla säilyttämällä isänpäivä, - ja äitienpäiväjuhlat päiväkodeissa ja kouluissa.

ELATUSVELVOLLISTEN LIITTO RY

Ahti Hurmalainen 

Puheenjohtaja

Vuoroasuminen Suomessa ja Ruotsissa

Oikeusministeriö sai syyskuun lopussa valmiiksi mietintönsä Lapsenhuoltolain uudistamisesta. Yksi uudistus on vuoroasuminen.

Mietinnön ehdotuksen mukaan vuoroasuminen kirjattaisiin lakiin. Tähän sakka vuoroasumista ei ole laissa mainittu, vaikka osa vanhemmista on sopinut lapsen asumisjärjestelyksi niin sanotun laajennetun tapaamissopimuksen.

Mutta kuinka yleistä vuoroasuminen tällä hetkellä on? Kuinka moni alle 18-vuotias elää vuorotellen kahdessa kodissa?

Tilastotietoa ei ole. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tilastoinut vuoroasumisen asumis- ja tapaamissopimusten rinnalla vasta vuodesta 2008 lähtien, ja kaikista kunnista tieto on saatu vasta vuodesta 2010 lähtien.

Vuonna 2016 vuoroasumisen määrä oli noin 2600 sopimusta eli 15 prosenttia kaikista asumista koskevasta 17.500 sopimuksesta. Tämän lisäksi on otettava huomioon se, että suurin osa tapaamisjärjestelyistä jää rekisteröinnin ulkopuolelle, sillä osa vanhemmista ei käy lastenvalvojan luona tekemässä sopimuksia.

Ruotsissa on asiat toisin. Ruotsissa 30-40 prosenttia erossa asuvien vanhempien lapsista asuu vuorotellen isän ja äidin luona. Muutos on ollut nopeaa. Vielä 1980-luvulla vain 1-2 prosenttia erossa asuvien vanhempien lapista asui vuorotellen vanhempiensa luona.

LÄHTEITÄ

Bergström, M., Fransson, E., Modin, B., Berlin, M., Gustafsson, P.A., Hjern, A., 2015. Fifty moves a year: is there an association between joint physical custody and psychosomatic problems in children? J Epidemiol Community Health 69, 769–774 URL http://jech.bmj.com/content/69/8/769

Lapsen elatus ja huolto - THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. URL http://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/lasten-nuorten-ja-perheiden-sosiaalipalvelut/lapsen-elatus-ja-huolto

Työryhmä ehdottaa uudistuksia lapsenhuoltolakiin - Artikkeli - Oikeusministeriö URL http://oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoryhma-ehdottaa-uudistuksia-lapsenhuoltolakiin

 

 

Lehdistö kirjoittaa elatusriidoista

Elatusriidoista kirjoittavat

Suomen Kuvalehti

Iltalehti

Linkkiä klikkaamalla pääset lukemaan tekstin.