Yhteystiedot

Elatusvelvollisten Liitto ry

Karvaamokuja 4, 5 krs. | 00380 Helsinki |
Neuvontapuhelin +358 50 514 68 96 Hallintopuhelin +358 50 5720 827 toiminnanjohtaja@elatusvelvolliset.fi

 

Puheenjohtajan kynästä

TALOUDEN SYNKÄT UHKAKUVAT HEIJASTUVAT ELATUSVLVOLLISIIN – KUTEN MUIHINKIN KANSALAISIIN

Tämän lyhennelmän pohjana on puheenjohtajan kirjoitus seuraavassa Elatusvelvollinen-lehdessä

 

Elatusvelvollisten Liiton syys,- ja vaalikokous pidettiin 25.10.2014 perinteitä ja historiaa huokuvassa Finlaysonin Palatsissa Tampereella.

Hallituksemme uudistui siten, että johtamisen konsultti Mauri Mäkinen Riihimäeltä valittiin varsinaiseksi jäseneksi. Jäsenistö antoi luottamuksensa hallitukselle ja hallituksessa jatkoivat Mika Tunninen Mäntsälästä, Petri Haikonen Sipoosta, Seppo Huotari Espoosta, Sami Nummelin Jyväskylästä ja Janne Kangas Espoosta.

Varalle valittiin Ina Virkki - Ukeleghe Espoosta, Olli Puttonen Helsingistä ja Petri Mäkelä Tampereelta. Nämä uudet jäsenet edustavat omia paikallisyhdistyksiään ja tuovat mukanaan paikallistuntemusta ja paikallista viranomaiskäytäntöä.

Taloudellinen tilanne on heikko ja heijastuu voimakkaasti eroperheiden talouteen ja luonnollisesti myös liiton talouteen. Olemme kuitenkin tehneet merkittäviä investointeja tietotekniikan ja toimiston toimivuuden parantamiseksi. Olemme tehneet tässä tilanteessa päätöksen ”Ero – kirjan” kustantamisesta ja ulkoisen tiedottamisen lisäyksestä. Nämä kaikki uudet resurssit palvelevat jäsenistöämme näinä heikon talouden aikoina.

Lähiaikojen suurimpina haasteina meillä on paikallisyhdistysten käynnistäminen niillä alueilla, missä ne eivät vielä toimi aktiivisesti sekä neuvonnan levittäminen sen myötä kattavasti koko maahan.

Meillä on tällä hetkellä kaksi lakialoitetta vahdittavana ja nyt on tärkeää, että ne saadaan tulevaan hallitusohjelmaan. Taloudellinen lama on tuonut mukanaan joukon muitakin epäkohtia, joista kärsii lasten lisäksi kummatkin vanhemmat.

Kädenvääntö siitä, että millä perusteilla KELA maksaa elatustukea toisen vanhemman puutteellisen elatuskyvyn johdosta jatkuu edelleen ja ilmeisesti edes viranomaiset eivät kykene ratkaisemaan asiaa.Tästä lisää Elastusvelvollinen-lehdessä.

Vuoden 2015 yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on tapaajavanhempien oikeuksien vahvistaminen ja lasten oikeuksien korostaminen kumpaankin vanhempaansa.

Taloudellisesti heikot ajat ovat lisäksi aiheuttaneet tilanteen, jossa samat vanhemmat käyvät lasten elatuksesta oikeutta vuodesta toiseen, kun vanhemmat työllistyvät ja irtisanotaan vuoron perään. Yhä enenevässä määrin on ilmaantunut tapauksia, jossa heti elatusavun vahvistamisen jälkeen etävanhempi irtisanotaan ja hän ei kykene selviytymään elatusavuistaan. Kun asialle lähdetään hakemaan muutosta saattaa lähihuoltaja olla työtön.

Tällaisen tilanteen estämiseksi tulisi luoda mahdollisuudet tehdä joustava välittömästi muuttuva elatusapupäätös ilman pitkäkestoisia ja kalliita prosesseja.

Toivotan hyvää loppuvuotta 2014 ja vielä parempaa Uutta Vuotta 2015 jäsenistöllemme perheineen.

Joulun odotuksin

ELATUSVELVOLLISTEN LIITTO RY

Ahti Hurmalainen

Puheenjohtaja

GSM 0400-617 843

 

Väestöliiton kurssi eronneille

Lapset ja ero -nettikurssi löytyy osoitteesta

https://www.perheaikaa.fi/nettikurssit/

Kurssi sisältää kuvaukset eron eri vaiheista, eri-ikäisten lasten tyypillisistä reagointitavoista ja vinkkejä eron jälkeiseen yhteistyövanhemmuuteen.

 

 

Vastine veti väkeä

Liiton puheenjohtajan vastine ”Elatusvelvollisia syytetään perusteetta lusmuilusta” nousi eniten luetuksi jutuksi Talouselämän verkkosivustolla keskiviikkona 17. lokakuuta.

Väkeä riitti myös Elatusvelvollisten omalle sivustolle.

Google Analytics -palvelun mukaan samana päivänä sivustollamme vieraili 61 kävijää.

Liitto sai tiedotusvoiton.

 

 

Lasten oikeuksien päivä

LIPUT SALKOON LAPSEN OIKEUKSIEN PÄIVÄNÄ 20.11.2014.

Kuluvan vuoden 2014 lapsen oikeuksien päivä on tavallistakin juhlavampi, sillä lapsen oikeuksien sopimus täyttää 25 vuotta.

Mikä on lapsen oikeuksien päivä ?

Kansainvälistä lapsen oikeuksien päivää vietetään joka vuosi 20 marraskuuta YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen hyväksymisen (20.11.1989) kunniaksi kaikkialla maailmassa. Päivän tarkoituksena on tuoda esiin lapsen oikeuksien sopimusta ja herättää keskustelua lasten hyvinvointiin liittyvistä asioista kaikkialla maailmassa. Vuodesta 2002 alkaen päivä on nimetty suomalaisiin kalentereihin lapsen oikeuksien päiväksi Suomen UNICFIN aloitteesta.

Me täällä Elatusvelvolliset ry:ssä korostamme lasten oikeutta tavata muualla asuvaa vanhempaansa tasaveroisesti lähihuoltajan kanssa ja samalla vaadimme lapseen liittyvien sopimuksiin oikeudenmukaisuutta.

LAITA LIPPU SALKOON JA NÄYTÄ ETTÄ VÄLITÄT

Elatusvelvollisten Liitto ry

Ahti Hurmalainen

 

Elatusvelvolliset eivät lusmuile

Puheenjohtaja Ahti Hurmalainen otti kantaa Talouselämä-lehden väitteisiin.

”Lusmuilevat ja liian köyhät vanhemmat lisääntyvät koko ajan”, kirjoitti Talouselämä verkkosivustollaan 16. syyskuuta.

Ahti Hurmalaisen mukaan valtaosa lapsistaan erossa asuvista vanhemmista maksaa elatusavun ajallaan. Jos se suinkin on mahdollista.

Elatusvelvollisten syyttely lusmuilusta ja maksuhaluttomuudesta on täysin perusteeton.

”Jos elatusapujen perintää järkeistettäisiin ja maksuvapautusten myöntämistä helpotettaisiin, niin voitaisiin saada tuhansia etävanhempia motivoiduksi työntekoon ja aktiivisiksi kansalaisiksi”, korosti  Ahti Hurmalainen vastineessaan Talouselämä-lehdelle.

Vastine tehosi. Talouselämä-lehti muutti seuraavana päivänä juttunsa otsikoksi "Elatustukea maksetaan yhä enemmän".

Lue lisää...