Yhteystiedot

Elatusvelvollisten Liitto ry

Karvaamokuja 4, 5 krs. | 00380 Helsinki |
Neuvontapuhelin +358 50 514 68 96 Hallintopuhelin +358 50 5720 827 toiminnanjohtaja@elatusvelvolliset.fi

 

Uusi jäsenjärjestö Turkuun

Elatusvelvollisten Liitto kutsuu etävanhempia

Turun seudulla toimivan jäsenyhdistyksen perustavaan kokoukseen.

lauantaina 17. kesäkuuta kello 15:00

Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3. Turku

Ahti Hurmalainen, EVL puheenjohtaja, gsm 0400 61 78 43

 

 

Lapsen etu eri asiantuntijoiden silmin !

Eron jälkeen käsitellään lasten asioita eri viranomaistahoilla ja heti ilmaantuu lukematon määrä erilaista ammattikuntaa, jotka lapsen edun asiantuntijoina pyrkivät vaikuttamaan oman mielipiteensä tai intressiryhmänsä kautta päätöksiin korostamalla lapsen etua ja tuomalla esiin omaa ajatusmaailmaansa tukevia tutkimustuloksia. Unohtaen erilaiset ja täysin päinvastaisiin suosituksiin päättyvät tutkimustulokset.

Ei ole mitenkään harvinaista, että lastenvalvoja lapsen edun asiantuntijana määrittelee lapsen edun mukaista olevan, että hän saa tavata isäänsä vain yhtä monta yötä kuin lapsella on ikää. Tällaisten mielipiteiden ja uskomusten omaavien virkamiesten lähtökohtana on, että lapsen henkinen koti on aina äidin luona ja näkymätön kertaalleen katkaistu napanuora estää lapsen täysipainoisen elämän isän kanssa tasa-arvoisesti. Olen törmännyt hovioikeuden päätöksen perusteluissa lauseeseen; ” lapsen henkinen koti on aina äidin luona”.

Tämä on outoa isän syrjintää. Varsinkin kun vuoroviikoin olevat tapaamiset ovat yleistyneet ja jopa lainsäädäntöön ollaan sisällyttämässä vuoroviikoin olevat tapaamiset. Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta on muuttumassa ja mm. Elatusvelvollisten Liitto tukee ja ajaa vuoroviikoin olevia tapaamisoikeuksia lapsille vanhempiinsa nähden. On olemassa paljon tutkimusta siitä, että miten vuoroviikoin tapahtuvat tapaamiset ovat olleet lapsille eduksi eron jälkeen. Mm Ruotsissa Gunnar Öbergin ja Bengt Öbergin toimesta tehty tutkimus ja sen pohjalta tehty kirja ”Vuxna skilsmässobarn berättar”. tukee ja perustelee hyvin vuoroviikoin tapahtuvia tapaamisia.

Allekirjoittanut oli ihan lähimenneisyydessä tilanteessa jossa lastenvalvoja lapsiasian asiantuntijana pyrki rajoittamaan isän ja lapsen tapaamisia sopimusta vahvistettaessa, vaikuttane samalla äidin omaan mielipiteeseen asiasta. Äiti olisi ollut halukas laajempiinkin tapaamisiin kuin mitä nyt tuli tapaamissopimuksen sisällöksi.

Lapselle on tärkeää, että hänellä on sekä isä että äiti ja minä en ainakaan pysty asettamaan toista toisen edelle. Lähtökohtana mielestäni tulisi olla lasten etu ja parhaiten se toteutuu kun lapset ovat tasa-arvoisessa kontaktissa kumpaankin vanhempaansa. Olennaista siinä on tapaamisten määrä. Toki tapaamisten laatukin ratkaisee jotakin.

Miten sitten tilanteessa,  jossa eron jälkeen pahimmassa tapauksessa äiti menehtyy, joutuu laitokseen, vammautuu vakavasti tms ? Pitäisikö lapsi ottaa tuolloin yhteiskunnan huostaan, kun isä monen asiantuntijan suulla ei ole kykenevä hoitamaan lasta.

Näissä tapauksissa lapsi on jäänyt pääsääntöisesti isän yksinomaiseen huoltoon ja hoitoon. Huolimatta tästä näistä lapsista on kasvanut tasapainoisia ja yhteiskuntakelpoisia kansalaisia.

Lähtökohtana lasten ja vanhempien tapaamiselle pitää olla tapaamiset vuoroviikoin, jos vanhempien edellytykset mahdollistavat  tämän. Asuvat riittävän lähellä toisiaan, koulu on lähellä, ystävät kaverit jne ovat samassa yhteisössä. Tällaisessa tilanteessa ei ole mitään syytä rajoittaa isien oikeuksia huonommiksi kuin äitien.

Pääperiaate uudistettavaan lakiin lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta vuoroviikoin olevat tapaamiset.

Elatusvelvollisten Liitto ry

Ahti Hurmalainen

Puheenjohtaja

 

Kotihoidon tuki syrjäyttää

Kotihoidontuki eriarvoistaa ja syrjäyttää vanhempia lapsistaan !

Allekirjoittaneen haastatteluissa useissa länsirannikon lehdissä 24.3.2016 toin esille kotihoidontuen kustannusvaikutukset sekä myös sen vaikutukset vanhempiien jatkuvien elatusapukiistojen ylläpitäjinä. Kerrankin voin sainoa olevani tyytyväinen SAK:n ulostuloon tämän asian johdosta. On kohtuutonta, että Suomessa ainoana Euroopan maana on tällainen mekanismi, joka syrjäyttää ainakin toisen vanehmman lapsen elämästä. Asiassa täytyy mielestäni ottaa mallia ruotsista, jossa asia toimii paremmin kummankin vanhemman ehdoilla.

 Kotihoidon tuki ei pelkästään eriarvoista toista vanhempaa työmarkkinoilta vaan se toimii myös vakavana taloudellisena pakotteena erotapauksessa muualla asuvalle vanhemmalle. Tänä päivänä erotessaan lapset ovat entistä pienempiä ja liian usein käy niin että lähihiuoltaja joka usein on äiti jää kotihoidon tuelle pelkästään elatusapukiistan takia. Tällöin etävanhempi joutuu vastaamaan lasten taloudellisesta elatuksesta kokonaisuudessaan ja äidin osalle ei lasketa lainkaan prosenttiosuutta lasten elatuksesta. Näin ollen elatusapu voi olla jopa 500 - 700 €/kk. Tämä tilanne voi jatkua useita vuosia jopa lapsen 18-vuoden ikään saakka. Edellyttäen että äidille syntyy uusia lapsia, jolloin hän pysyy varattomana jopa sinne lasten 18-vuoden ikään saakka. Tämä ja huomioiden sen, että elatusapujen muuttaminen kestää oikeudessa liian kauan, raunioittaa etävanhemman talouden ja osaltaan sen vuoksi hän saattaa syrjäytyä lasten elämästä. Allekirjoittanut on Elatusvelvollisten Liiton pj ja neuvonnassa sekä siviilityössään lakitoimiston pitäjänä perehtynyt 20 vuoden ajan tähän ongelmaan.

Ahti Hurmalainen

Elatusvelvollisten Liitto ry

Puheenjohtaja

 

 

Elatusvelvollisten Liiton alkutaival

Elatusvelvollisten Liiton alkutaival on kuvattu WIKIPEDIAssa. Linkki tekstiin tästä

 

Lakimuutosta valmistellaan

Oikeusministeriö valmistelee lakimuutosta, joka koskee lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta.

Elatusvelvollisten Liitto toimitti oikeusministeriölle oman ehdotuksensa 15. helmikuuta.