Yhteystiedot

Elatusvelvollisten Liitto ry

Karvaamokuja 4, 5 krs. | 00380 Helsinki |
Neuvontapuhelin +358 50 514 68 96 Hallintopuhelin +358 50 5720 827 toiminnanjohtaja@elatusvelvolliset.fi

 

Elatusvelvollisen Liiton julkilausuma

Lapselle on turvattava eron jälkeen laaja tapaamisoikeus

Elatusvelvollisten Liitto ry katsoo, että eron jälkeistä tapaamisoikeutta määritettäessä lähtökohtana pitäisi olla lasten asuminen vuoroviikoin kummankin vanhempansa luona.

Vuoroasuminen mahdollistaisi lapsen myönteisten suhteiden kehittymisen tasapuolisesti molempiin vanhempiin. Useissa viimeaikaisissa tutkimuksissa on todettu, että vuoroasuminen on lasten kannalta useimmissa tapauksissa paras ratkaisu.

Katsomme, että vuoroasuminen voisi olla lähtökohtana, jos lapsi on vähintään kolmen vuoden ikäinen ja vanhemmat asuvat lähekkäin. Vuoroasuminen on omiaan vähentämään myös lapsen huoltoon liittyviä riitaisuuksia vanhempien välillä.

On tärkeää, että laaja luonapito ja vuoroasuminen huomioidaan nykyistä paremmin elatusavun suuruutta määritettäessä. Vuoroasumistilanteissa molemmat vanhemmat joutuvat tarjoamaan lapsille yhtäläiset asuinolot. Edelleen vanhemmat vastaavat yhtä suuressa määrin myös lapsen ravinnosta ja muista jokapäiväisistä menoista.

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 1 §:n mukaan huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Lapsen vieraannuttaminen toisesta vanhemmastaan johtaa lapsen mielenterveyden järkkymiseen. Esimerkiksi lastenpsykiatri Jari Sinkkosen mukaan parasta hoitoa on mahdollisimman nopea tilanteeseen puuttuminen (ks. Sinkkonen, Lapsen vieraannuttamisella toisesta vanhemmasta on kauaskantoiset seuraukset, Duodecim 2018; 134:465-70).

Elatusvelvollisten Liitto katsoo, että tuomioistuinten tulee lapsen asuinpaikasta päättäessään entistä paremmin huomioida se, kumpi vanhemmista kykenee paremmin turvaamaan lapsen suhteet toiseen vanhempaan.

29. päivänä huhtikuuta 2018

Elatusvelvollisten Liitto ry:n kevätkokous