Yhteystiedot

Elatusvelvollisten Liitto ry

Karvaamokuja 4, 5 krs. | 00380 Helsinki |
Neuvontapuhelin +358 50 514 68 96 Hallintopuhelin +358 50 5720 827 toiminnanjohtaja@elatusvelvolliset.fi

 

Indeksikorotukset

ELATUSTUKIEN JA- APUJEN INDEKSIN MUUTOKSET

Elatustuki ja elatusapu ovat sidoksissa elinkustannusindeksiin, joka nousi vuoden 2018 alusta

0,57 %. Vuotuinen muutos lasketaan kuluvan vuoden lokakuun ja edellisen vuoden lokakuun elinkustannusindeksin pistelukujen mukaan (pisteluku 10/2016 oli 1920 ja 10/2017 1931 pistettä. Täysimääräinen elatustuki vuoden 2018 alusta on 156,39 €/kk/lapsi.

Indeksikorotus on lakisääteinen. Sitä ei saa jättää huomiotta, vaikka vahvistetussa sopimuksessa siitä ei olisi mainintaa tai vanhemmat sopivat, ettei sitä huomioida.

Kela muuttaa maksussa olevia elatustukia automaattisesti. Elatusvelvollisen eli lapselle maksavan vanhemman tulee itse omaehtoisesti muuttaa tarkistaa uusi elatusapu indeksillä. Indeksikorotus on myös heti eräännyttyään täytäntöönpanokelpoinen perittäväksi ulosottotoimin.

Elatusapuvelkojen maksuvapautuksen tulorajat muuttuvat myös indeksitarkistuksen yhteydessä. Maksuvapautuksen voi saada työtön työnhakija vuoden 2018 alusta, jos elatusvelvollisen tulot ovat enintään 1103,43 €/kk. Tuloraja nousee jokaista elatusvelvollisen alaikäistä lasta kohden 275,86 €/kk/lapsi. Tämä ei koske niitä lapsia, joille on myönnetty elatustuki.

Korostan lopuksi vielä sitä, että maksuvapautuksen saa työtön työnhakija, jonka tulot jäävät alle tuon 1103,43 €/kuukaudessa. Eli jos sinulla on pöytälaatikossa yritys, jonka lopettaminen voisi maksaa kohtuuttoman paljon, et saa maksuvapautusta.

Elatusapujen indeksikorotustaulukko

Korotus alkaen                 Korotus -%                       Mitä elatusapua koskee

1.1.2013                             2,63 %                                kaikkiin sopimuksiin

1.1.2014                             1,17 %                                kaikkiin sopimuksiin

1.1.2015                             1.00 %                                kaikkiin sopimuksiin

1.1.2016                         -    0,26 %                               kaikkiin sopimuksiin

1.1.2017                             0,47 %                                kaikkiin sopimuksiin

1.1.2018                             0,57%                                 kaikkiin sopimuksiin

 

Elatusvelvollisten Liitto ry

Ahti Hurmalainen

Puheenjohtaja