Yhteystiedot

Elatusvelvollisten Liitto ry

Karvaamokuja 4, 5 krs. | 00380 Helsinki |
Neuvontapuhelin +358 50 514 68 96 Hallintopuhelin +358 50 5720 827 toiminnanjohtaja@elatusvelvolliset.fi

 

Indeksikorotukset

Kelan maksama elatustuki ja elatusvelvollisen maksama elatusapu tarkistetaan 1.1.2018 alkaen indeksillä. Määrät nousevat noin 0,57%. Kelassa elatustuen ja -avun määriä korotetaan elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti seuraavalla kaavalla: (1931:1920) x nykyinen elatustuen/-avun määrä.

Lähetämme kirjeen v. 2018 elatusavun määrästä kaikille niille elatusvelvollisille joiden velka on joko Kelassa perittävänä, tai Kela maksaa lapsesta/lapsista erotustukea (ja elatusvelvollinen maksaa oman osuutensa suoraan lähivanhemmalle). Kirjeet lähetetään 18.12.2017 alkavalla viikolla.

Myös elatusapuvelan maksuvapautuksen uudet tulorajat hieman nousevat vuoden 2018 alusta alkaen; uusi tulorajan määrä on 1 103,43 €/kk ja sitä korottava määrä elatusvelvollisen alaikäisestä huollettavasta lapsesta on 275,86 euroa lasta kohden.