Yhteystiedot

Elatusvelvollisten Liitto ry

Karvaamokuja 4, 5 krs. | 00380 Helsinki |
Neuvontapuhelin +358 50 514 68 96 Hallintopuhelin +358 50 5720 827 toiminnanjohtaja@elatusvelvolliset.fi

 

Keski-Suomen Elatusvelvolliset kesäkauteen

Indeksikorotukset

ELATUSTUKIEN JA- APUJEN INDEKSIN MUUTOKSET

Elatustuki ja elatusapu ovat sidoksissa elinkustannusindeksiin, joka nousi vuoden 2018 alusta

0,57 %. Vuotuinen muutos lasketaan kuluvan vuoden lokakuun ja edellisen vuoden lokakuun elinkustannusindeksin pistelukujen mukaan (pisteluku 10/2016 oli 1920 ja 10/2017 1931 pistettä. Täysimääräinen elatustuki vuoden 2018 alusta on 156,39 €/kk/lapsi.

Indeksikorotus on lakisääteinen. Sitä ei saa jättää huomiotta, vaikka vahvistetussa sopimuksessa siitä ei olisi mainintaa tai vanhemmat sopivat, ettei sitä huomioida.

Kela muuttaa maksussa olevia elatustukia automaattisesti. Elatusvelvollisen eli lapselle maksavan vanhemman tulee itse omaehtoisesti muuttaa tarkistaa uusi elatusapu indeksillä. Indeksikorotus on myös heti eräännyttyään täytäntöönpanokelpoinen perittäväksi ulosottotoimin.

Elatusapuvelkojen maksuvapautuksen tulorajat muuttuvat myös indeksitarkistuksen yhteydessä. Maksuvapautuksen voi saada työtön työnhakija vuoden 2018 alusta, jos elatusvelvollisen tulot ovat enintään 1103,43 €/kk. Tuloraja nousee jokaista elatusvelvollisen alaikäistä lasta kohden 275,86 €/kk/lapsi. Tämä ei koske niitä lapsia, joille on myönnetty elatustuki.

Korostan lopuksi vielä sitä, että maksuvapautuksen saa työtön työnhakija, jonka tulot jäävät alle tuon 1103,43 €/kuukaudessa. Eli jos sinulla on pöytälaatikossa yritys, jonka lopettaminen voisi maksaa kohtuuttoman paljon, et saa maksuvapautusta.

Elatusapujen indeksikorotustaulukko

Korotus alkaen                 Korotus -%                       Mitä elatusapua koskee

1.1.2013                             2,63 %                                kaikkiin sopimuksiin

1.1.2014                             1,17 %                                kaikkiin sopimuksiin

1.1.2015                             1.00 %                                kaikkiin sopimuksiin

1.1.2016                         -    0,26 %                               kaikkiin sopimuksiin

1.1.2017                             0,47 %                                kaikkiin sopimuksiin

1.1.2018                             0,57%                                 kaikkiin sopimuksiin

 

Elatusvelvollisten Liitto ry

Ahti Hurmalainen

Puheenjohtaja

 

 

Indeksikorotukset

Eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannusiin annetun lain (583/2008) mukaan eräiden elatusapujen, korvausten ja elatustuen määrät tarkistetaan kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin (1951:10=100) nousua vastaavasti. Vuotuinen muutos lasketaan kuluvan vuoden lokakuun ja edellisen vuoden lokakuun elinkustannusindeksin pistelukujen mukaan. Lain tarkoittamia korvauksia ovat avioliittolain, lasten elatuksesta annetun lain ja vahingonkorvauslain tarkoittama elatusapu, rikosvahinkolaissa tarkoitettujen tulojen tai elatuksen vähentymisestä tai elatusvelvollisen menetyksestä toistuvina avustuksina maksettavat korvaukset sekä elatustukilaissa tarkoitettu elatustuki.

Elinkustannusindeksin pisteluku nousi 0,57 % lokakuusta 2016 lokakuuhun 2017.

Näin ollen eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetussa laissa määriteltyjä elatusapuja, korvauksia ja elatustukea korotetaan 0,57 prosenttia 1.1.2018 lukien

Korotus koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä elatusapusopimuksia niiden vahvistamispäivämäärästä riippumatta.

Täysimääräinen elatustuen määrä on 1.1.2018 lukien 156,39 € kuukaudessa lasten kohden. Nyt täysi tuki on 155,50 €/kk, joten tuki nousee 0,89 €/kk

Lapsistaan erossa olevan vanhemman / elatusvelvollisen tulee hoitaa indeksikorotusten lisääminen vahvistettuun / vuoden 2018 elatusapuun.

Indeksikorotukset vanhenevat viidessä vuodessa kuten elatusavutkin.

Elatusvelvollisten Liitto ry

Ahti Hurmalainen

Puheenjohtaja

 

 

Hotelliloma mielessä

Maaseudun Terveys- ja lomahuolto on varannut perhelomia Elatusvelvollisten Liiton jäsenten ja heidän perheittensä käyttöön.

Lomapaikkana on Kylpylähotelli Päiväkumpu Karjalohjalla.

Loman ajankohta on 10 - 15. kesäkuuta 2018

EVL vain tiedottaa asiasta, mutta lomat myöntää Maaseudun Terveys- ja lomahuolto taloudellisin, terveydellisin tai sosiaalisin perustein.

Hakemuksen voi tehdä sähköisesti Maaseudun Terveys- ja lomahuollon verkkosivustolla. Toinen tapa on tulostaa hakemus ko verkkosivustolta ja postittaa se.

Hakemuksen määräaika on 10. huhtikuuta menessä.

Maaseudun Terveys- ja lomahuolto antaa lisätietoja asiasta

puh 010 2193 460.

http://www.mtlh.fi/

 

 

Tapaturmaopas

Diak-ammattikorkeakoulun

terveydenhoitajaopiskelija Ruut Kettunen ja sairaanhoitajaopiskelija Meri Myller

ovat laatineet tapaturmaoppaan etävanhempien käyttöön.

Linkki tapaturmaoppaaseen tästä.