Yhteystiedot

Elatusvelvollisten Liitto ry

Karvaamokuja 4, 5 krs. | 00380 Helsinki |
Neuvontapuhelin +358 50 514 68 96 Hallintopuhelin +358 50 5720 827 toiminnanjohtaja@elatusvelvolliset.fi

 

Elatusvelvollisen Liiton julkilausuma

Lapselle on turvattava eron jälkeen laaja tapaamisoikeus

Elatusvelvollisten Liitto ry katsoo, että eron jälkeistä tapaamisoikeutta määritettäessä lähtökohtana pitäisi olla lasten asuminen vuoroviikoin kummankin vanhempansa luona.

Vuoroasuminen mahdollistaisi lapsen myönteisten suhteiden kehittymisen tasapuolisesti molempiin vanhempiin. Useissa viimeaikaisissa tutkimuksissa on todettu, että vuoroasuminen on lasten kannalta useimmissa tapauksissa paras ratkaisu.

Katsomme, että vuoroasuminen voisi olla lähtökohtana, jos lapsi on vähintään kolmen vuoden ikäinen ja vanhemmat asuvat lähekkäin. Vuoroasuminen on omiaan vähentämään myös lapsen huoltoon liittyviä riitaisuuksia vanhempien välillä.

On tärkeää, että laaja luonapito ja vuoroasuminen huomioidaan nykyistä paremmin elatusavun suuruutta määritettäessä. Vuoroasumistilanteissa molemmat vanhemmat joutuvat tarjoamaan lapsille yhtäläiset asuinolot. Edelleen vanhemmat vastaavat yhtä suuressa määrin myös lapsen ravinnosta ja muista jokapäiväisistä menoista.

Lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 1 §:n mukaan huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Lapsen vieraannuttaminen toisesta vanhemmastaan johtaa lapsen mielenterveyden järkkymiseen. Esimerkiksi lastenpsykiatri Jari Sinkkosen mukaan parasta hoitoa on mahdollisimman nopea tilanteeseen puuttuminen (ks. Sinkkonen, Lapsen vieraannuttamisella toisesta vanhemmasta on kauaskantoiset seuraukset, Duodecim 2018; 134:465-70).

Elatusvelvollisten Liitto katsoo, että tuomioistuinten tulee lapsen asuinpaikasta päättäessään entistä paremmin huomioida se, kumpi vanhemmista kykenee paremmin turvaamaan lapsen suhteet toiseen vanhempaan.

29. päivänä huhtikuuta 2018

Elatusvelvollisten Liitto ry:n kevätkokous

Tapaturmaopas

Diak-ammattikorkeakoulun

terveydenhoitajaopiskelija Ruut Kettunen ja sairaanhoitajaopiskelija Meri Myller

ovat laatineet tapaturmaoppaan etävanhempien käyttöön.

Linkki tapaturmaoppaaseen tästä.

Päiväkodit ja etäisät

Björn, Iina & Oivo, Terttu. Päivähoidon työntekijöiden kokemuksia vuorovaikutuksesta etä-isien kanssa.

Päiväkotien henkilöstön mielipiteitä tutkittu

Elatusvelvollisten Liitto tekee yhteistyötä Diak-ammattikorkeakoulun kanssa. Diakin opiskelijat Iina Björn ja Terttu Oivo saivat syksyllä 2017 valmiiksi opinnäytetyönsä, joka käsittelee etäisien ja päiväkotien henkilöstön välistä vuorovaikutusta.

Lue koko teksti

Elatusvelvollisten Liitto onnittelee tekijöitä!

 

Vuoroasuminen Suomessa ja Ruotsissa

Oikeusministeriö sai syyskuun lopussa valmiiksi mietintönsä Lapsenhuoltolain uudistamisesta. Yksi uudistus on vuoroasuminen.

Mietinnön ehdotuksen mukaan vuoroasuminen kirjattaisiin lakiin. Tähän sakka vuoroasumista ei ole laissa mainittu, vaikka osa vanhemmista on sopinut lapsen asumisjärjestelyksi niin sanotun laajennetun tapaamissopimuksen.

Mutta kuinka yleistä vuoroasuminen tällä hetkellä on? Kuinka moni alle 18-vuotias elää vuorotellen kahdessa kodissa?

Tilastotietoa ei ole. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tilastoinut vuoroasumisen asumis- ja tapaamissopimusten rinnalla vasta vuodesta 2008 lähtien, ja kaikista kunnista tieto on saatu vasta vuodesta 2010 lähtien.

Vuonna 2016 vuoroasumisen määrä oli noin 2600 sopimusta eli 15 prosenttia kaikista asumista koskevasta 17.500 sopimuksesta. Tämän lisäksi on otettava huomioon se, että suurin osa tapaamisjärjestelyistä jää rekisteröinnin ulkopuolelle, sillä osa vanhemmista ei käy lastenvalvojan luona tekemässä sopimuksia.

Ruotsissa on asiat toisin. Ruotsissa 30-40 prosenttia erossa asuvien vanhempien lapsista asuu vuorotellen isän ja äidin luona. Muutos on ollut nopeaa. Vielä 1980-luvulla vain 1-2 prosenttia erossa asuvien vanhempien lapista asui vuorotellen vanhempiensa luona.

LÄHTEITÄ

Bergström, M., Fransson, E., Modin, B., Berlin, M., Gustafsson, P.A., Hjern, A., 2015. Fifty moves a year: is there an association between joint physical custody and psychosomatic problems in children? J Epidemiol Community Health 69, 769–774 URL http://jech.bmj.com/content/69/8/769

Lapsen elatus ja huolto - THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. URL http://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/lasten-nuorten-ja-perheiden-sosiaalipalvelut/lapsen-elatus-ja-huolto

Työryhmä ehdottaa uudistuksia lapsenhuoltolakiin - Artikkeli - Oikeusministeriö URL http://oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoryhma-ehdottaa-uudistuksia-lapsenhuoltolakiin