Yhteystiedot

Elatusvelvollisten Liitto ry

Karvaamokuja 4, 5 krs. | 00380 Helsinki |
Neuvontapuhelin +358 50 514 68 96 Hallintopuhelin +358 50 5720 827 toiminnanjohtaja@elatusvelvolliset.fi

 

Hotelliloma mielessä

Maaseudun Terveys- ja lomahuolto on varannut perhelomia Elatusvelvollisten Liiton jäsenten ja heidän perheittensä käyttöön.

Lomapaikkana on Kylpylähotelli Päiväkumpu Karjalohjalla.

Loman ajankohta on 10 - 15. kesäkuuta 2018

EVL vain tiedottaa asiasta, mutta lomat myöntää Maaseudun Terveys- ja lomahuolto sosiaalisin perustein.

Hakemuksen voi tehdä sähköisesti Maaseudun Terveys- ja lomahuollon verkkosivustolla. Toinen tapa on tulostaa hakemus ko verkkosivustolta ja postittaa se.

Hakemuksen määräaika on 10. maaliskuuta menessä.

Maaseudun Terveys- ja lomahuolto antaa lisätietoja asiasta

puh 010 2193 460.

http://www.mtlh.fi/

 

 

Indeksikorotukset

Eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannusiin annetun lain (583/2008) mukaan eräiden elatusapujen, korvausten ja elatustuen määrät tarkistetaan kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin (1951:10=100) nousua vastaavasti. Vuotuinen muutos lasketaan kuluvan vuoden lokakuun ja edellisen vuoden lokakuun elinkustannusindeksin pistelukujen mukaan. Lain tarkoittamia korvauksia ovat avioliittolain, lasten elatuksesta annetun lain ja vahingonkorvauslain tarkoittama elatusapu, rikosvahinkolaissa tarkoitettujen tulojen tai elatuksen vähentymisestä tai elatusvelvollisen menetyksestä toistuvina avustuksina maksettavat korvaukset sekä elatustukilaissa tarkoitettu elatustuki.

Elinkustannusindeksin pisteluku nousi 0,57 % lokakuusta 2016 lokakuuhun 2017.

Näin ollen eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetussa laissa määriteltyjä elatusapuja, korvauksia ja elatustukea korotetaan 0,57 prosenttia 1.1.2018 lukien

Korotus koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä elatusapusopimuksia niiden vahvistamispäivämäärästä riippumatta.

Täysimääräinen elatustuen määrä on 1.1.2018 lukien 156,39 € kuukaudessa lasten kohden. Nyt täysi tuki on 155,50 €/kk, joten tuki nousee 0,89 €/kk

Lapsistaan erossa olevan vanhemman / elatusvelvollisen tulee hoitaa indeksikorotusten lisääminen vahvistettuun / vuoden 2018 elatusapuun.

Indeksikorotukset vanhenevat viidessä vuodessa kuten elatusavutkin.

Elatusvelvollisten Liitto ry

Ahti Hurmalainen

Puheenjohtaja

 

 

Tapaturmaopas

Diak-ammattikorkeakoulun

terveydenhoitajaopiskelija Ruut Kettunen ja sairaanhoitajaopiskelija Meri Myller

ovat laatineet tapaturmaoppaan etävanhempien käyttöön.

Linkki tapaturmaoppaaseen tästä.

Indeksikorotukset

Kelan maksama elatustuki ja elatusvelvollisen maksama elatusapu tarkistetaan 1.1.2018 alkaen indeksillä. Määrät nousevat noin 0,57%. Kelassa elatustuen ja -avun määriä korotetaan elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti seuraavalla kaavalla: (1931:1920) x nykyinen elatustuen/-avun määrä.

Lähetämme kirjeen v. 2018 elatusavun määrästä kaikille niille elatusvelvollisille joiden velka on joko Kelassa perittävänä, tai Kela maksaa lapsesta/lapsista erotustukea (ja elatusvelvollinen maksaa oman osuutensa suoraan lähivanhemmalle). Kirjeet lähetetään 18.12.2017 alkavalla viikolla.

Myös elatusapuvelan maksuvapautuksen uudet tulorajat hieman nousevat vuoden 2018 alusta alkaen; uusi tulorajan määrä on 1 103,43 €/kk ja sitä korottava määrä elatusvelvollisen alaikäisestä huollettavasta lapsesta on 275,86 euroa lasta kohden.

 

 

Suomi menestyy

Mitä hyvää Suomessa?

Tilastokeskus on tehnyt pitkän listan kansainvälisistä tutkimuksista, jotka tukevat käsitystä, että Suomi on hyvä maa elää ja asua. Suomen väestö on vain 0,07 prosenttia maailman väestöstä ja pinta-ala saman verran maailman pinta-alasta.

”Mutta pienikin voi ponnistaa maailman kärkeen”, hehkuttaa tilastokeskus.

Hehkuun on aihetta. Tilastokeskuksen lista käsittää kymmeniä maakohtaisia vertailuja, joissa Suomi on menestynyt. Tutkimukset mittaavat yhteiskunnan oloja, tasa-arvoa, ympäristöä, koulutusta, tietoyhteiskuntaa, lasten elinoloja ja kansalaisten terveyttä.

”Suomi on maailman turvallisin maa”, kertoo Maailman talousfoorumin (WEF) raportti. Saman laitoksen toinen raportti väittää, että ”Suomessa on maailman vähiten järjestäytynyttä rikollisuutta”. Ja myös rahamme ovat turvassa, sillä WEF kertoo, että ”Suomessa on maailman vakaimmat pankit”. Hyvä niin.

LINKKI tilastokeskuksen listaan

http://tilastokeskus.fi/ajk/satavuotiassuomi/suomimaailmankarjessa.html