Yhteystiedot

Elatusvelvollisten Liitto ry

Karvaamokuja 4, 5 krs. | 00380 Helsinki |
Neuvontapuhelin +358 50 514 68 96 Hallintopuhelin +358 50 5720 827 toiminnanjohtaja@elatusvelvolliset.fi

 

Tapaturmaopas

Diak-ammattikorkeakoulun

terveydenhoitajaopiskelija Ruut Kettunen ja sairaanhoitajaopiskelija Meri Myller

ovat laatineet tapaturmaoppaan etävanhempien käyttöön.

Linkki tapaturmaoppaaseen tästä.

Suomi menestyy

Mitä hyvää Suomessa?

Tilastokeskus on tehnyt pitkän listan kansainvälisistä tutkimuksista, jotka tukevat käsitystä, että Suomi on hyvä maa elää ja asua. Suomen väestö on vain 0,07 prosenttia maailman väestöstä ja pinta-ala saman verran maailman pinta-alasta.

”Mutta pienikin voi ponnistaa maailman kärkeen”, hehkuttaa tilastokeskus.

Hehkuun on aihetta. Tilastokeskuksen lista käsittää kymmeniä maakohtaisia vertailuja, joissa Suomi on menestynyt. Tutkimukset mittaavat yhteiskunnan oloja, tasa-arvoa, ympäristöä, koulutusta, tietoyhteiskuntaa, lasten elinoloja ja kansalaisten terveyttä.

”Suomi on maailman turvallisin maa”, kertoo Maailman talousfoorumin (WEF) raportti. Saman laitoksen toinen raportti väittää, että ”Suomessa on maailman vähiten järjestäytynyttä rikollisuutta”. Ja myös rahamme ovat turvassa, sillä WEF kertoo, että ”Suomessa on maailman vakaimmat pankit”. Hyvä niin.

LINKKI tilastokeskuksen listaan

http://tilastokeskus.fi/ajk/satavuotiassuomi/suomimaailmankarjessa.html

 

Elatusvelvollinen lehti

Lue lehti klikkaamalla linkkiä

Lehti 2_2017

https://indd.adobe.com/view/43d1b4b2-f112-4cb3-862d-682f29d6a47c

Lehti 3_2017

https://indd.adobe.com/view/58fcd49e-fe55-48d1-bccf-78757d015901

 

Päiväkodit ja etäisät

Björn, Iina & Oivo, Terttu. Päivähoidon työntekijöiden kokemuksia vuorovaikutuksesta etä-isien kanssa.

Päiväkotien henkilöstön mielipiteitä tutkittu

Elatusvelvollisten Liitto tekee yhteistyötä Diak-ammattikorkeakoulun kanssa. Diakin opiskelijat Iina Björn ja Terttu Oivo saivat syksyllä 2017 valmiiksi opinnäytetyönsä, joka käsittelee etäisien ja päiväkotien henkilöstön välistä vuorovaikutusta.

Lue koko teksti

Elatusvelvollisten Liitto onnittelee tekijöitä!

 

Vuoroasuminen Suomessa ja Ruotsissa

Oikeusministeriö sai syyskuun lopussa valmiiksi mietintönsä Lapsenhuoltolain uudistamisesta. Yksi uudistus on vuoroasuminen.

Mietinnön ehdotuksen mukaan vuoroasuminen kirjattaisiin lakiin. Tähän sakka vuoroasumista ei ole laissa mainittu, vaikka osa vanhemmista on sopinut lapsen asumisjärjestelyksi niin sanotun laajennetun tapaamissopimuksen.

Mutta kuinka yleistä vuoroasuminen tällä hetkellä on? Kuinka moni alle 18-vuotias elää vuorotellen kahdessa kodissa?

Tilastotietoa ei ole. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tilastoinut vuoroasumisen asumis- ja tapaamissopimusten rinnalla vasta vuodesta 2008 lähtien, ja kaikista kunnista tieto on saatu vasta vuodesta 2010 lähtien.

Vuonna 2016 vuoroasumisen määrä oli noin 2600 sopimusta eli 15 prosenttia kaikista asumista koskevasta 17.500 sopimuksesta. Tämän lisäksi on otettava huomioon se, että suurin osa tapaamisjärjestelyistä jää rekisteröinnin ulkopuolelle, sillä osa vanhemmista ei käy lastenvalvojan luona tekemässä sopimuksia.

Ruotsissa on asiat toisin. Ruotsissa 30-40 prosenttia erossa asuvien vanhempien lapsista asuu vuorotellen isän ja äidin luona. Muutos on ollut nopeaa. Vielä 1980-luvulla vain 1-2 prosenttia erossa asuvien vanhempien lapista asui vuorotellen vanhempiensa luona.

LÄHTEITÄ

Bergström, M., Fransson, E., Modin, B., Berlin, M., Gustafsson, P.A., Hjern, A., 2015. Fifty moves a year: is there an association between joint physical custody and psychosomatic problems in children? J Epidemiol Community Health 69, 769–774 URL http://jech.bmj.com/content/69/8/769

Lapsen elatus ja huolto - THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. URL http://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/lasten-nuorten-ja-perheiden-sosiaalipalvelut/lapsen-elatus-ja-huolto

Työryhmä ehdottaa uudistuksia lapsenhuoltolakiin - Artikkeli - Oikeusministeriö URL http://oikeusministerio.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tyoryhma-ehdottaa-uudistuksia-lapsenhuoltolakiin