Lue jäsenlehti 1/2019

Yhteystiedot

Elatusvelvollisten Liitto ry

Karvaamokuja 4, 5 krs. | 00380 Helsinki |
Neuvontapuhelin +358 50 514 68 96 Hallintopuhelin +358 50 5720 827 toiminnanjohtaja@elatusvelvolliset.fi

 

Lastenvalvojan luona

Lastenvalvojan luona neuvotellaan yleensä kahdesta sopimuksesta.  Toinen sopimus koskee elatusapua. Se on rahamäärä, jonka niin sanottu  etävanhempi maksaa kuukausittain lähivanhemmalle.

Toinen sopimus koskee etävanhemman tapaamisoikeutta eli milloin ja  missä hän tapaa lapsiaan.

Lastenvalvoja ei ole sopimuksien osapuoli. Hänen tehtävänsä on vahvistaa sopimukset.

Jos olet etävanhempi, niin lastenvalvojan luona on paras käyttäytyä  kunnolla, olipa tilanne kuinka epäoikeudenmukainen tahansa.

Lastenvalvoja tekee laskelman elatusavun euromäärästä.

Meidän neuvomme on, että kiität ehdotuksesta ja pyydät koko laskelman  mukaasi tarkistamista varten. Sama tarkistamisen mahdollisuus on myös  lähivanhemmalla. Laskelman vähennykset ovat tulkinnanvaraisia, joten  sen jälkeen soitat uudestaan neuvontapuhelimeen.