Lue jäsenlehti 1/2019

Yhteystiedot

Elatusvelvollisten Liitto ry

Karvaamokuja 4, 5 krs. | 00380 Helsinki |
Neuvontapuhelin +358 50 514 68 96 Hallintopuhelin +358 50 5720 827 toiminnanjohtaja@elatusvelvolliset.fi

 

Elatusapu

Elatusapu on lapsen huollosta erotetun vanhemman taloudellinen panos lapsen elatuskustannuksiin. Se voidaan määrätä sopimuksella tai tuomiolla silloin, kun lapsen vanhemmat ovat muuttaneet erilleen välien rikkoutumisen takia tai kun avioliitto on purkaantunut.

Elatustuki

Lapsella on oikeus saada elatusustukea, jos hänen vanhempansa on laiminlyönyt elatusapunsa, joka on vahvistettu tuomiolla tai elatussopimuksella. Sosiaaliviranomainen perii maksamattomat elatusavut elatusvelvolliselta. Jos elatusapu on elatusvelvollisen maksukyvyttömyyden vuoksi vahvistettu elatustukea pienemmäksi lapsella on oikeus saada elatustuen ja elatusavun erotus elatustukena. Elatustukea maksetaan myös avioliiton ulkopuolella syntyneelle lapselle vaikka isyyttä ei olisi vahvistettu. Elatustuki haetaan lapsen kotikunnan sosiaaliviranomaiselta.

Lapsen oikeus vanhempiinsa

Elatusvelvollisten Liitto on lastensuojelujärjestö, joka edistää lapsen oikeutta vanhempiinsa kaikissa elämäntilanteissa.

Liitto tukee jäsenyhdistysten toimintaa sekä antaa  puhelinneuvontaa veloituksetta sekä nykyisille että tuleville  jäsenille. Neuvontapuhelimen numero on 050 514 68 96.

Etävanhempien aseman paraneminen edellyttää muutoksia lainsäädäntöön.  Tarvitsemme lisää jäseniä, jotta ääntämme kuunnellaan.